Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel

Authors: Tuulik, Maria;

Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel

Abstract

Significant changes within European lexicography have taken place within the past few decades as dictionaries shift from paper to electronic, and along with that, Estonian lexicography has become corpus-based and is moving towards (semi-)automated solutions. As a result, there is a growing need for more accurate semantic tagging and a more systemic presentation. Polysemy is still a relevant painpoint within both corpus linguistics as well as lexicography. It is charicatistic of adjecives describe different qualities of nouns dependent on context (e.g. silky blouse, silky voice). The doctorate thesis is the first attempt within Estonian linguistics to describe the systemic patterns of adjective meanings. Polysemy patterns offer support for lexicographers when describing a polysemys word as well as research material for linguistics, since they draw connectiones between different fields. The dissertation studies the systemic polysemy of Estonian adjectives based on three semantic groups: color adjectives, temperature adjectives, and tactile adjectives (mostly focusing on texture). The work also tackles the problem with boundries of the adjective class and offers a set of a corpus parameters to help define ambiguous cases within lexicographic work. The practical aim of determining polysemy patterns as well as creating a corpus profile for adjective word class is to simplify work with dictionaries and to facilitate more accurate descriptions of adjectives within lexicography.

Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa leksikograafias toimunud suured muutused: sõnaraamatute formaat on nihkunud paberkujult elektrooniliseks ning koos sellega on ka Eesti leksikograafia muutunud korpuspõhiseks ja liigub (pool)automaatsete lahenduste suunas. Seetõttu on kasvanud vajadus täpsema semantilise märgendamise ja süsteemsema esituse järele. Polüseemia on nii korpuslingvistikas kui ka leksikograafias jätkuvalt relevantne probleem. Adjektiivile on iseloomulik, et adjektiiv võib erinevas kontekstis rõhutada substantiivi erinevat omadust (nt kõva voodi, kõva hääl, kõva tegija). Doktoritöö on esimene katse eesti keeleteaduses selgitada tajuadjektiivide süstemaatilisi tähendusmustreid ehk polüseemiamalle. Polüseemiamallid pakuvad tuge leksikograafile polüseemse sõna kirjeldamisel ning ka ainest keeleuurijale, kuna toovad välja seoseid eri tähendusvaldkondade vahel. Väitekiri uurib eesti adjektiivide süstemaatilist polüseemiat kolme semantilise rühma näitel: värviadjektiivid, temperatuuriadjektiivid ja (põhiliselt tekstuuriga seotud) kompimisadjektiivid. Töö tegeleb ka adjektiivirühma sõnaliigilise piiritlemisega ja pakub välja korpusparameetrid, mis aitaksid leksikograafil adjektiiviklassi piiripealsete juhtumite puhul paremini sõnaliiki määrata. Nii süstemaatilise polüseemia mallide selgitamise kui ka adjektiivi korpusprofiili loomise rakenduslik siht on hõlbustada sõnastikutööd ning aidata kaasa adjektiivi täpsemale esitusele leksikograafias

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

https://www.ester.ee/record=b5527930

Country
Estonia
Related Organizations
Keywords

polysemy, dissertations, mitmetähenduslikkus, omadussõnad, dissertatsioonid, ETD, taju, Estonian language, perception, väitekirjad, eesti keel, adjectives, semantika, semantics

118 references, page 1 of 12

2. TAUST JA TEOREETILISED LÄHTEKOHAD..................................... 13 2.1 Distributiivne semantika..................................................................... 13 2.2 Süstemaatiline polüseemia ................................................................. 14 2.3 Polüseemia leksikograafias ................................................................ 16 2.4 Tajusõnad ........................................................................................... 17 2.5 Adjektiivi määratlemine ..................................................................... 19

3. MEETOD JA ANALÜÜSI KÄIK ............................................................ 23 3.1 Semantilised tüübid ............................................................................ 23 3.2 Kollokatsioonid, sõnavisandid ja tesaurus ......................................... 24 3.3 Analüüsi käik...................................................................................... 26 3.4 Meetodi piirangud .............................................................................. 27

5. ÜLEVAADE UURITUD ADJEKTIIVIRÜHMADEST .......................... 36 5.1 Rühmade suurus ................................................................................. 36 5.2 Rühmade morfoloogiline kirjeldus..................................................... 37 5.3 Rühmade sagedusandmete võrdlus .................................................... 39 5.4 Rühmade polüseemsus ....................................................................... 41

6. ÜLEVAADE POLÜSEEMIAMALLIDEST ............................................ 42 6.1 Rühmade kattuvad polüseemiamallid ................................................ 42 6.1.1 X-PSÜHH ............................................................................... 43 6.1.2 Tajumallid................................................................................ 44 6.1.3 MATERJAL/AINE - X ........................................................... 45 6.1.4 X-NÄHTUS_LOODUS .......................................................... 46 6.1.5 X- IN/LOOM_OMADUS ....................................................... 46 6.2 Rühmade eriomased polüseemiamallid.............................................. 47 6.3 Süstemaatiliste polüseemiamallide esitus sõnaraamatus.................... 49

7. TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA ARUTELU ........................................ 52 7.1 Tajuadjektiivi süstemaatiline polüseemia........................................... 52 7.2 Adjektiivi korpusprofiil...................................................................... 55 7.3 Edasised uurimisvõimalused .............................................................. 57

4. Millised on semantiliste tüüpide abil korpuspõhiselt leitud värvi-, temperatuuri- ja kompimisrühma süstemaatilise polüseemia mallid? (P2, P3, P4)

5. Kuidas on polüseemiamallid leksikograafiliselt esitatud? (P2, P3, P4)

6. Millised on tajuadjektiivide tähenduse ülekande eelisvaldkonnad? (P2, P3, P4)

Aedmaa, Eleri 2019. Detecting Compositionality of Estonian Particle Verbs with Statistical and Linguistic Methods. Doktoritöö, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. [OpenAIRE]

Apresjan, Jurij 1974. Regular Polysemy. - Linguistics, 142. Hague-Paris: Mouton & Co, 5-32.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average