ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

Master thesis Norwegian OPEN
Graarud, Vibeke;
(2015)
  • Subject: NAS | NASA | TLX | Arbeidsbelastning | Intensivavdeling | Korrelasjon | Samvariasjon

SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved f... View more
Share - Bookmark