publication . Master thesis . 2015

ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

Graarud, Vibeke;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
Abstract
SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasient enn i andre land det er naturlig å sammenligne seg med, og et relevant spørsmål er derfor om NAS er egnet for norske forhold. I dette studiet settes NAS score opp mot sc...
Subjects
free text keywords: NAS, NASA, TLX, Arbeidsbelastning, Intensivavdeling, Korrelasjon, Samvariasjon
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue