En reise i tid og landskap – Planlegging og tilrettelegging i kulturlandskapet, Valle i Setesdal

Master thesis Norwegian OPEN
Hillestad, Ingunn;
(2010)
  • Subject: landskapsanalyse | kulturminner | kulturmiljø | Setesdal | friluftsliv | landscaping | landscape | planning | natural heritage | cultural heritage | outdoor life | development | recreational areas

Oppgaven omhandler hvordan fremtidig utvikling i Valle i Setesdal kan legges tilrette gjennom lansdskapsplanlegging. Selve initiativet kom fra Valle kommune, men jeg har stått fritt i forhold til vinklingen av oppgaven. Målet er å aktivisere Nomeland, et sentrumsnært om... View more
Share - Bookmark