publication . Master thesis . 2012

Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

Al-Zayadi, Waled;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
Abstract
WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I etterkant av feltarbeidet ble det utført et litteratursøk med fokus på sikkerhet og effekt av de mest nevnte urtene. Studien er en deskriptiv intervjuundersøkelse og ble utført ove...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue