From poverty to power? Brasiliansk sosialpolitikk som soft power-ressurs

Master thesis Norwegian OPEN
Flatjord, Inger-Marie;
(2015)
  • Subject: Brasiliansk | utenrikspolitikk | soft | power | brasiliansk | sosialpolitikk | status

Grunnet markant fattigdomsreduksjon det siste tiåret, har Brasil gått fra å være det klassiske eksemplet på et land med stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller, til å innta en posisjon som foregangsland i den globale utviklingsdiskursen. Landets sosialpolitikk har ... View more
Share - Bookmark