publication . Master thesis . 2015

From poverty to power? Brasiliansk sosialpolitikk som soft power-ressurs

Flatjord, Inger-Marie;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
Abstract
Grunnet markant fattigdomsreduksjon det siste tiåret, har Brasil gått fra å være det klassiske eksemplet på et land med stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller, til å innta en posisjon som foregangsland i den globale utviklingsdiskursen. Landets sosialpolitikk har høstet annerkjennelse fra både FN og Verdensbanken, og Brasil opplever en stor etterspørsel fra utviklingsland som vil lære av landets sosialpolitiske erfaringer. I lys av dette har jeg i denne oppgaven analysert hvordan landets sosialpolitikk kommer til uttrykk i Brasils utenrikspolitikk og søken etter internasjonal status. For å drøfte relasjonen mellom brasiliansk sosialpolitikk og utenrikspoli...
Subjects
free text keywords: Brasiliansk, utenrikspolitikk, soft, power, brasiliansk, sosialpolitikk, status
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue