Diabetes mellitus type 1

Bachelor thesis Norwegian OPEN
Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab;
(2018)
  • Subject: sykepleiere | barnediabetes | veiledning | Ungdom | undervisning | Sykepleier | Diabetes 1 | sykepleie | sykehus | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808

Bakgrunn: Vi har valgt å gjøre en systematisk litteraturstudie om ungdom og diabetes type 1, da dette er svært utbredt hos barn og unge i dag og statistikken viser økende tilfeller. Vi synes også det er interessant å ta for oss ungdom da de er i en livsfase hvor det skj... View more
Share - Bookmark