Hva er Digital Valuta? Hva slags formuerettslig produkt er digital valuta? Omfattes slike finansielle produkter av gjeldende finansreguleringer og hvordan burde de reguleres?

Master thesis Norwegian OPEN
Heggen, Vilde Stuvøy;
(2014)
  • Subject: Digital | valuta | virtuell | valuta | kryptovaluta | Bitcoin | Linden | Dollar | e | Gold | Liberty | Reserve | DigiCash | sentralbankloven | 14 | valutaloven | 8 | finansavtaleloven | 11 | finansavtaleloven | 12 | litra | d | finansieringsvirksomhetsloven | 4a | 1 | annet | ledd | finansieringsvirksomhetsloven | 4b | 1 | tredje | ledd | 4c | 1 | første | ledd | verdipapirhandelloven | 2 | 2 | verdipapirhandelloven | 2 | 3 | børsloven | 3 | Spekulasjon | i | digital | valuta

Det er kanskje ingen overraskelse at man i internettalderen har funnet på en valuta som kun eksisterer på nett. Per i dag eksisterer det flere slike nettvalutaer, med varierende grad av oppslutning. Spørsmålet som stilles i oppgaven er hva slags formuerettslig objekt di... View more
Share - Bookmark