Hva er Digital Valuta? Hva slags formuerettslig produkt er digital valuta? Omfattes slike finansielle produkter av gjeldende finansreguleringer og hvordan burde de reguleres?

Master thesis Norwegian OPEN
Heggen, Vilde Stuvøy (2014)
  • Subject: Digital | valuta | virtuell | valuta | kryptovaluta | Bitcoin | Linden | Dollar | e | Gold | Liberty | Reserve | DigiCash | sentralbankloven | 14 | valutaloven | 8 | finansavtaleloven | 11 | finansavtaleloven | 12 | litra | d | finansieringsvirksomhetsloven | 4a | 1 | annet | ledd | finansieringsvirksomhetsloven | 4b | 1 | tredje | ledd | 4c | 1 | første | ledd | verdipapirhandelloven | 2 | 2 | verdipapirhandelloven | 2 | 3 | børsloven | 3 | Spekulasjon | i | digital | valuta

Det er kanskje ingen overraskelse at man i internettalderen har funnet på en valuta som kun eksisterer på nett. Per i dag eksisterer det flere slike nettvalutaer, med varierende grad av oppslutning. Spørsmålet som stilles i oppgaven er hva slags formuerettslig objekt di... View more
Share - Bookmark