Hvor anvendelig er PKI?

Master thesis Norwegian OPEN
Nielsen, Jon Magne;
(2006)

Denne oppgaven ser på bruken av elektronisk ID i statlige etater i Norge i dag. Det ses spesielt på om bruken av tekologien PKI er en god løsning på etatenes behov på dette området. Som utgangspunkt for analysen er det sett spesielt på to statlige etater. Disse etatenes... View more
Share - Bookmark