publication . Master thesis . 2007

Hvordan styrte Nasjonal samling den kommunale forvaltningen i Hamar fra 1940 til 1945

Andresen, Ørnulf Wikstrand;
Open Access Norwegian
  • Published: 12 Nov 2007
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Country: Norway
Abstract
Avhandlingen dreier seg om Nasjonal Samlings (NS) kommunepolitikk i Hamar fra 1940 til krigens slutt og det påfølgende rettsoppgjøret etter tyskernes kapitulasjon. Sentralt i avhandlingen er å finne ut på hvilken måte denne politikken ble praktisert for kommunen. Oppmerksomheten rettes mot hvordan NS-regimet forsøkte å styre kommunens virksomhet etter omlegging av lokalforvaltningen høsten 1940. Nyordningen av kommunen innebar at det såkalte førerprinsippet ble innført og demokratiet som styreform ble suspendert. Nå lå vedtaksretten hos ordføreren som tok avgjørelsene i alle saker. Ordførerens vedtaksbøker er sentrale fordi det er gjennom disse vi får vite hvord...
Subjects
free text keywords: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083, HIS-3900
Related Organizations

1. januar 1941 til 8. mai 1945 til politiske formål og skattefritak for skatteytere som Furre, Berge 1992: Norsk historie 1905 - 1990. Vårt hundreår. Det Norske Samlaget, Oslo 1992.

Furre, Berge 2000: Norsk Historie 1914 - 2000. Industrisamfunnet - frå vokstervisse til framtidstvil. Det Norske Samlaget, Oslo 2000.

Steen, Sverre (red.) 1948: Norges krig, 1940 - 1945. Bind II. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1948.

Sørensen, Øystein 1991: Solkors og solidaritet, høyreautoritaer samfunnstenkning i Norge ca.

1930 - 1945. J. W. Cappelens forlag. Oslo 1991.

Any information missing or wrong?Report an Issue