publication . Research . 2008

EPIGRAPH kartlegg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden

Skaala, Øystein; Sunnset, Beate Hoddevik;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Abstract
Forskingsprogrammet EPIGRAPH skal dokumentera og kartleggja menneskeleg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden. Dei første resultata frå prosjektet viser få endringar hos tang- og tarebestandane sidan 1950-talet, men i delar av fjorden er det uvanleg mykje påvekstalgar. Mengda av oppdrettsfisk har auka så mykje at det øydelegg effekten av oppdrettarane sin innsats for å avlusa oppdrettsfisken.
Subjects
free text keywords: VDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488, VDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue