Kognitiv pragmatikk og relevansteori

Article OPEN
Falkum, Ingrid Lossius; Kjøll, Georg; (2014)
 • Publisher: Novus Forlag

Pragmatikk som fagfelt kan defineres som studier av språk i bruk, og kan i sin videste form omfatte undersøkelser av både kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjon (Verschueren et al. 1995: 2). Kognitiv pragmatikk er, som navnet antyder, den undergrene... View more
 • References (42)
  42 references, page 1 of 5

  Ariel, Mira 2008: Pragmatics and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

  Ariel, Mira 2010: Defining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

  Bach, Kent 1994: Conversational Impliciture. Mind and Language 9 (2), 124-162.

  Blakemore, Diane 1987: Semantic Constraints on Relevance. Oxford: Blackwell Publishing.

  Blakemore, Diane 2002: Relevance and Linguistic Meaning: The Semantics and Pragmatics of Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.

  Borg, Emma 2004: Minimal Semantics. Oxford: Oxford University Press.

  Cappelen, Herman & Ernie Lepore 2005: Insensitive Semantics. Oxford: Blackwell.

  Carston, Robyn 2002: Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell Publishers.

  Clark, Herbert 1996: Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.

  Fodor, Jerry A. 1975: The Language of Thought. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark