Kognitiv pragmatikk og relevansteori

Article OPEN
Falkum, Ingrid Lossius ; Kjøll, Georg (2014)
  • Publisher: Novus Forlag

Pragmatikk som fagfelt kan defineres som studier av språk i bruk, og kan i sin videste form omfatte undersøkelser av både kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjon (Verschueren et al. 1995: 2). Kognitiv pragmatikk er, som navnet antyder, den undergrene... View more
Share - Bookmark