publication . Article . 2014

Kognitiv pragmatikk og relevansteori

Falkum, Ingrid Lossius; Kjøll, Georg;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Novus Forlag
Abstract
Pragmatikk som fagfelt kan defineres som studier av språk i bruk, og kan i sin videste form omfatte undersøkelser av både kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjon (Verschueren et al. 1995: 2). Kognitiv pragmatikk er, som navnet antyder, den undergrenen av pragmatikken som søker å forstå hvordan kommunikasjon oppstår på bakgrunn av menneskets kognitive og språklige evner. Mens sosiopragmatikken vil være opptatt av å undersøke fenomener som høflighet, sosiale roller, makt og kjønn, vil en kognitiv pragmatiker være interessert i å undersøke hvilken rolle ulike slutningsprosesser spiller i en mottakers forståelse av hva som blir uttrykt ved hjelp ...
42 references, page 1 of 3

Ariel, Mira 2008: Pragmatics and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Ariel, Mira 2010: Defining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Bach, Kent 1994: Conversational Impliciture. Mind and Language 9 (2), 124-162.

Blakemore, Diane 1987: Semantic Constraints on Relevance. Oxford: Blackwell Publishing.

Blakemore, Diane 2002: Relevance and Linguistic Meaning: The Semantics and Pragmatics of Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.

Borg, Emma 2004: Minimal Semantics. Oxford: Oxford University Press.

Cappelen, Herman & Ernie Lepore 2005: Insensitive Semantics. Oxford: Blackwell.

Carston, Robyn 2002: Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell Publishers.

Clark, Herbert 1996: Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Fodor, Jerry A. 1975: The Language of Thought. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Fodor, Jerry A. 2008: LOT 2: The Language of Thought Revisited. Oxford: Oxford University Press.

Fretheim, Thorstein 2006: English then and Norwegian da/så Compared: A Relevance-Theoretic Account. Nordic Journal of Linguistics 29, 45-93.

Fretheim, Thorstein 2010: Anaphoric and Non-Anaphoric Uses of the Norwegian Adverb først ('first'): A Pragmatic Analysis Based on a Univocal Lexical Meaning. Götzsche, Hans (red.): Memory, Mind and Language. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 163-178.

Fretheim, Thorstein 2014: A relevance-theoretic perspective on the Norwegian utterance-final particles da and altså compared to their English counterpart then. Hancil, Sylvie & Margje Post (red.): Sentencefinal particles. Berlin: De Gruyter.

Fretheim, Thorstein, Stella Boateng & Ildikó Vaskó 2002: Then - Adverbial Pro-form or Inference Particle? A Comparative Study of English, Ewe, Hungarian, and Norwegian. Jaszczolt, K.M. & Ken Turner (red.): Meaning Through Language Contrast Vol. 2. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 51-74.

42 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue