"Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

Master thesis Norwegian OPEN
Kvaale, Torkel;
(2012)

Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med ... View more
Share - Bookmark