"Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

Master thesis Norwegian OPEN
Kvaale, Torkel (2012)

Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med ... View more
 • References (7)

  Balkin, Jack M. (2006). «Law and Liberty in Virtual Worlds», kap 6 i Jack M. Balkin og Beth Simone Noveck (red.): The State of Play: Law, Games, and Virtual Worlds. New York: New York University Press

  Barthes, Roland (1957), Mythologies. London: Paladin Bourdieu, Pierre ([1979]1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press

  Borch, Anita (1998). ”Reklame rettet mot barn på internett: En forstudie”. Statens institutt for forbruksforskning, arbeidsrapport nr. 2 - 1998. Oslo: SIFO Blindheim, Trond (2005). ”Den kommersielle barndom”, i Familia, 4. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  Blosser, Betsy J. og Roberts, Donald F. (1985). “Age Differences in Children´s Perceptions of Message Intent: Response to TV News, Commercials, Educational Spots, and Public service Announcements”. Communication Research, 12 (4): 455-484 Brusdal, Ragnhild (1999). «Kommersielt trykk og markedsføring mot barn og unge». Statens institutt for forbruksforskning, arbeidsrapport nr. 5 - 1999. Oslo: SIFO.

  Brusdal, Ragnhild, Borch, Anita (2010). «Gode intensjoner søker eierskap: En evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge». Statens institutt for forbruksforskning, oppdragsrapport nr. 13 - 2010. Oslo: SIFO.

  Caillois, Roger ([1958] 2001), Man, Play and Games. Chicago: University of Illinois Press Calvert, Sandra L. (2008). “Children as Consumers: Advertising and Marketing”. The Future of Children, 18 (1): 205-234. New Jersey: Princeton University press Campbell, Colin (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Basil Blackwell

  Castronova, Edward (2005), Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games. Chicago: The University of Chicago Press

 • Similar Research Results (4)
 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark