Innføringen av de norske lovene på Island i perioden 1274-1319

Master thesis Norwegian OPEN
Smerud, Bjørn Gunnar;
(2013)

I 1274 fikk Magnus VI Håkonsson innført en landsdekkende lovbok i Norge, kalt Landsloven. Han ønsket også å innføre lignende lovbøker i skattlandene som var blitt underlagt den norske kronen i perioden før hans regjeringstid. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan ... View more
Share - Bookmark