Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

Master thesis Norwegian OPEN
Blaalid, Maren Hyvang;
(2012)

LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 b... View more
Share - Bookmark