En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

Master thesis Norwegian OPEN
Nyhus, Mari;
(2016)
 • Subject: lesing og skriving | knyttneveprøven | skolebibliotek | litteraturvalg

Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skol... View more
 • References (6)

  Anmarkrud, Ø., & Refsahl, V. (2010). Gode lesestrategier- på mellomtrinnet. Cappelen Akademiske Forlag.

  Aschehoug. (u.d.). Barnebøker. Hentet april 19., 2016 fra Aschehoug: https://www.aschehoug.no/nettbutikk/acoboker%7C%7Cbarneboker%7C%7Clesehesten.html Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The Exercise of Control. Standford University: W.H.

  Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward an Unifying Theory of Behavioral Change.

  Pychological Review , Vol. 84 (No. 2), ss. 191-215.

  Barstad, J., Audunson, R., Hjortsaeter, E., & Østlie, B. (2007). Skulebibliotek i Norge Kartlegging av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande opplaering. Volda: Møreforskning Volda.

  Begynneropplaering på 1. trinn. (2015, september 9.). Hentet mars 2., 2016 fra Utvalg for velferd og opplaering: http://www.vestretoten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257EB 5002A2A76?OpenDocument&frame=yes Buland, T., Dahl, T., Finbak, L., & Havn, V. (2008). Det er nå det begynner! Trondheim: SINTEF.

 • Metrics
Share - Bookmark