publication . Master thesis . 2021

Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøker i begynnaropplæringa oppbygd med tanke på differensiering?

Vedeld, Sunniva Velle;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Høgskulen i Volda
  • Country: Norway
Abstract
Samandrag Formålet med denne studien har vore å undersøkje korleis tre digitale lærebøker gjev rom for differensiering gjennom korleis leseopplæringstekstane i begynnaropplæringa er oppbygd. Problemstillinga er: «Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøker i begynnaropplæringa oppbygd med tanke på differensiering?» For å presisere dette spørsmålet har eg utforma fire delspørsmål, desse er: 1) Korleis er grafemprogresjonen, og kor mange grafem blir brukt i leseopplæringstekstane? 2) Korleis vert ord, stavingar og setningar representert i leseopplæringstekstane, og korleis kjem dette til syne som ein progresjon for leseutviklinga? 3) Korleis er lese...
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281, VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Open Access
BraVo
Master thesis . 2021
Provider: BraVo
Any information missing or wrong?Report an Issue