Justin Bieber - en toneangivende formidler til tweens

Master thesis Norwegian OPEN
Lundeby, Maria Celine Kolberg (2014)
  • Subject: Bieber, Justin | populærkultur | formidling | tweens

Ønsket mitt med oppgaven har vært å skape en bevissthet om at populærkulturen er en formidler av noe, og at dette noe bærer i seg potensialet til å ha direkte betydning for vanlige menneskers liv. Gjennom dette utblikket har målet vært å synliggjøre noen eksempler på hvordan det som formidles kan bli gode innfallsvinkler til samtaler om og forkynnelse av kristen tro til tweens. Selv om denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et veldig konkret eksempel, Justin Bieber, er de grunnleggende perspektivene som ligger til grunn for analysen mulig å benytte seg av i møte med andre populærkulturelle fenomen. Jeg drømmer om at enda flere vil møte populærkulturen med et bevisst analytisk blikk, slik at vi kan bruke den indirekte og direkte påvirkningen den bærer i seg til noe konstruktivt og nyttig i vårt livstolkningsprosjekt.
Share - Bookmark