publication . Master thesis . 1983

Betydning av krok- og agnstørrelse for fangsteffektivitet og lengdeseleksjon i linefisket etter torsk (Gadus morhua L.) og hyse (Melanogrammus aeglefinus L.).

Johannessen, Tore;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 1983
  • Publisher: University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Hovedoppgave i fiskeribiologi, avlagt ved Institutt for fiskeribiologi, Universitetet i Bergen
Subjects
free text keywords: fishing gear, fiskeredskaper, cod, torsk, haddock, hyse, VDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fisheries technology: 924
Any information missing or wrong?Report an Issue