Integrering eller dynamisk segregering? En studie av etnisk norske elevers respons på økt minoritetsandel ved videregående skoler i Østfold

Master thesis Norwegian OPEN
Ødegård, Martine;
(2015)

Andelen av Norges befolkning med innvandrerbakgrunn har de siste årene økt kraftig. Det er forventet en fortsatt økning i årene som kommer (Tønnesen, Cappelen & Skjerpen, 2014). Økningen i innvandrerbefolkningen de siste årene har gjort at fokus på integrering av innvan... View more
  • References (2)

    Tønnesen, M., Å. Cappelen & T.Skjerpen (2014): Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Innog utvandring, Økonomiske analyser, 4, 51-59.

    Østfold Analyse (2015): Østfold fylkeskommune- planstrategi. Statistikkgrunnlag 2015, Østfold, Østfold Analyse.

  • Metrics
Share - Bookmark