publication . Master thesis . 1980

Faktorer som påvirker teinefangst av sjøkreps (Nephrops norvegicus L.) og dypvannsreke (Pandalus borealis Krøyer), undersøkt ved fiske-og atferdssforsøk

Bjordal, Åsmund;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 1980
  • Publisher: Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Marine Laboratory, Aberdeen
  • Country: Norway
Abstract
Hovedoppgave i fiskeribiologi, Universitet i Bergen, vår 1979, oversatt av Mrs. I. Logan. Utg.av Dept.of Agriculture and Fisheries for Scotland,Msrine Lsboratory, Aberdeen i serien: Translation 2124(1980)
Subjects
free text keywords: VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fisheries technology: 924
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue