publication . Report . 2020

Virtuell postmolt

Johnsen, Ingrid Askeland;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Abstract
For atlantisk laks (Salmon salar) er utvandinga frå elv til hav som postsmolt ei kritisk fase. Fisken er liten og er difor følsom for påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For å estimere belastninga vill atlantisk laks opplever grunna påslag av lakselus frå oppdrettanlegg i løpet av denne kritiske utvandringa, er det kjørt ein modell som føl virtuelle postsmolt (VPS) frå elv til hav. Vandringsmodellen er kopla til den berekna konsentrasjonen av smittsame lakselus (kopepodittar). Modellen er køyrt for alle lakseførande elver i Norge med gytande biomasse over 10 kg, og estimerer antal lus på fisken og dødelighet det medfører. Rapporten inngår i Havforsknin...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue