Deling av personbilder på Snapchat - med vekt på retten til eget bilde etter åndsverkloven § 45c.

Master thesis Norwegian OPEN
Heiberg, Henrik;
(2017)
  • Subject: Snapchat. Åndsverkloven § 45c. Åndsverkloven § 43a. Personvern. Ytringsfrihet.

Avbildedes vern mot offentliggjøring av personbildet og fotografens rettigheter til personbildet belyses i oppgaven. En sentral problemstilling er hva som følger av offentlig-begrepet etter åndsverkloven § 45c. Når er et bilde delt offentlig på Snapchat?
Share - Bookmark