Brøset - et blågrønt fellesskap : planlegging av en fremtidsrettet bydel.

Master thesis Norwegian OPEN
Eide, Sissel; Jermstad, Silja Jansdottir;
(2011)
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Subject: Blågrønn struktur | gjenåpning av bekker | vann som ressurs | fellesskap | bærekraft | miljøbevisst planlegging | samordnet planlegging | lokal overvannshåndtering | fordrøyning | dammer | Framtidens byer | Brøset | fremtidsrettet

I denne masteroppgaven har vi sett på planleggingen av Brøset, en fremtidsrettet bydel som skal opparbeides fra et jordbruksområde til boligområder. Dette er et pågående prosjekt, igangsatt av Trondheim kommune, som har høye målsetninger om at Brøset ikke bare skal u... View more
Share - Bookmark