publication . Research . 2012

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse Finnmark - Møre. Hausten 2012

Mehl, Sigbjørn; Berg, Erik; Dingsør, Gjert Endre; Korsbrekke, Knut;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Subjects
free text keywords: cruise report, toktrapport
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue