«Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

Article OPEN
Schaanning, Espen (2013)
  • Publisher: Universitetet i Oslo

I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra ga... View more
Share - Bookmark