Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

Master thesis Norwegian OPEN
Kyllingstad, Elisabeth;
(2016)

Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsva... View more
Share - Bookmark