Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

Master thesis Norwegian OPEN
Kyllingstad, Elisabeth (2016)

Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kunsthistorie. Det er kunstobjektene som spiller rollen som ulike plott i denne historiske forestillingsutviklingen. I det andre kapittelet, som heter ”The Birth of the Western Eye”, viser Paglia frem de to første gjenstandene. Det er den lille statuen Venus av Willendorf og bysten av Nefertiti. Disse representerer to svært ulike historiske perioder, og måter å tenke på.
Share - Bookmark