Samspillet mellom kundeverdi og produktkostnad : en studie av norske industribedrifter som praktiserer lean

Master thesis Norwegian OPEN
Silset, Ida;
(2016)

Denne studien ser nærmere på hvordan norske industribedrifter som praktiserer lean jobber med å fremme kundeverdi, samt på hvilken måte kundeverdi i samspill med produktkostnad kan tenkes å bidra til lønnsomhet. Noe av bakgrunnen for dette er at kundeverdi er svær... View more
Share - Bookmark