publication . Master thesis . 2018

Sykdomsaktivitet, medikamentbruk og forekomst av infeksjoner og andre bivirkninger hos barn med barneleddgikt - en multisenter kohortstudie

Finne, Vilde;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 03 Jun 2018
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Juvenil idiopatisk artritt (JIA), på norsk barneleddgikt, er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn. Ingen medikamenter har kurativt potensial, men prognosen har blitt betydelig bedret de siste tiårene grunnet utvikling av biologiske legemidler. Disse legemidlene kan potensielt ha alvorlige bivirkninger, deriblant økt sårbarhet for infeksjoner. Materiale og metode: Data fra den internasjonale kohortstudien Pharmachild ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Oslo i tidsperioden 2010-2017 er analysert i oppgaven. Barn med JIA < 18 år som gjennomgikk behandling med biologiske legemidler, metotreksat, non-steroide antiinflammatoriske medik...
Subjects
free text keywords: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Pediatrics: 760, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759, MED-3950
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue