Bestemmelse av kalsium i sjøvann

Report Norwegian OPEN
Pedersen, Elisabeth;
(1947)
  • Publisher: [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]

Av de undersøkelser som her er foretatt framgår det at kalsium i sjøvann kan bestemmes på følgende måte: 100 ml sjøvann tas ut og fortynnes til 200 Ml, tilsettes 10 ml kons. saltsyre og 65 ml 10 % ammoniumoksalat. Ved 70-80° tilsettes dråpevis ammoniakk (1 : 8... View more
Share - Bookmark