Har rød solhatt (Echinacea purpurea), råmelk fra ku (Bovine colostrum) eller c-vitamin effekt på forkjølelse?

Master thesis Norwegian OPEN
Vassbotn, Liv Jorunn;
(2009)

This literature review examines if Echinacea purpurea, Bovine colostrum or Vitamin C has an effect on common cold infections. Effect is defined in this article as prevention, reduction of symptoms or decrease in duration of disease. The 9 clinical studies and 2 meta- an... View more
 • References (39)
  39 references, page 1 of 4

  [1] Aarbakke J. et al. 4 Alternativmedisinens røtter. 4.1-4.8. 15-12-1998. Helseog omsorgsdepartementet. 6-5-2009. URL:http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1998/NOU-1998- 21/5.html?id=141412

  [2] Bransjerådet for naturmidler. Markedsdata - Bransjerådet for naturmidler. 2009. 15-6-2009. URL:http://www.brn.no/wsp/brn/webon.cgi?session=dWGDv4jfwgomDaOZjVR edBmJUAue18&func=index

  [3] Myskja A: Grunner til å velge alternativ behandling; in På vei mot en integrert medisin - En innføring i komplementaer og alternativ behandling: Fagbokforlaget, 2008, pp 182-208.

  [4] Aarbakke J. et al. 3 Begrepsdiskusjon og vitenskapssyn. 3.1-3.3.5. 15-12- 1998. Helse- og omsorgsdepartementet. 7-5-2009. URL:http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1998/NOU-1998- 21/4.html?id=141411

  [5] Helse- og omsorgsdepartementet: Legemiddelforskrift § 1-3. Lovdata 12-2- 1999. Notes: URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19991222- 1559.html#1-3

  [6] Legemiddelverket. Naturlegemidler. 1-3. 2005. Statens legemiddelverk. 6-5- 2009. URL:http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____28455.aspx?filt erBy=

  [7] Aarbakke J. et al. 10.7.3 Naturlegemidler. 1-2. 15-12-1998. Helse- og omsorgsdepartementet. 7-5-2009. URL:http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1998/NOU-1998- 21/11/7/3.html?id=350839

  [8] Felleskatalogen. Godkjente naturlegemidler. 21-4-2006. Statens legemiddelverk. 6-5-2009. URL: http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16198.aspx

  [9] Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om naturlegemidler; in 2004. Notes: URL: http://www.lovdata.no/cgiwift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/to-19991222-1559- 010.html&emne=naturlegemiddel*&

  [10] Syse A. et al.: Syse-utredningen. Helse- og Omsorgsdepartementet 16-12- 2003.

 • Related Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark