publication . Master thesis . 2011

Integrasjon mellom Facebook og VoIP-tjenester

Rani, Sonam;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2011
Abstract
VoIP (Voice over IP) har på kort tid blitt et populært alternativ til tradisjonell linjebasert telefoni, siden det både er billigere og tilbyr større fleksibilitet. VoIP-tjenester benyttes i dag av mange brukere, men ikke mange nok for at teknologien kan bli en standard fremfor tradisjonell telefoni. For at en tjeneste skal vokse frem og få en stadig økende brukermasse, trenger tjenesten nettverkseffekt. I denne oppgaven vil jeg se på hva som skal til for å gi VoIP-tjeneser økt positiv nettverkseffekt, slik at flere brukere ønsker å ringe med VoIP. I tillegg til å se på hva som kan gi økt nettverkseffekt til VoIP-tjenester, ønsker jeg å se på hvordan man kan lag...
55 references, page 1 of 4

2 Voice over IP (VoIP) 13 2.1 Hvorfor VoIP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Protokoller i VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2.1 Mer om SIP og SIP URIer . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Nettverkseffekt 21 3.1 Om nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 VoIP og nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3 Online sosiale nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4 Facebook og nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Facebook: et online sosialt nettverk. 27 4.1 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Facebook brukerkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2.1 Kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.2 Andre applikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.3 Stedstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.3 Personvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.4 Inntekt og finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Facebook-plattformen 35 5.1 Facebook infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.2 Facebooks Graph API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6 Avanserte APIer og SDKer 45 6.1 Facebook Query Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.2 JavaScript SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.3 Social Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7 Facebook-applikasjonen: VoIPBook 55 7.1 Om integreringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.2 Applikasjonsoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.3 Autentisering og autorisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.3.1 OAuth 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.4 Dataopphenting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7.4.1 Personlig informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7.4.2 Informasjon om venner . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.4.3 SIP kontaktinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

8 SIP-klienten: SJPhone 73 8.1 Om SJPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8.2 Hvorfor SJPhone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

9 Tilnaerminger for å starte SJPhone fra VoIPBook 77 9.1 Nettleser plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.2 Cookies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 9.3 Client-side-skripter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9.4 ActiveX kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9.5 Applets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9.5.1 Java applets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 9.5.2 Java-applet sikkerhetsmodeller . . . . . . . . . . . . 81 9.5.3 Fordeler og ulemper med Java-applets . . . . . . . . 82

10 Java-applet'en: AppLauncher 85 10.1 Oppsett av Applet'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 10.2 Signering av Applet'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 10.3 Applet-koden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 10.4 Applet over Windows-plattform . . . . . . . . . . . . . . . . 98 10.5 Applet over Linux-plattform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10.6 Applet over Mac OS X-plattform . . . . . . . . . . . . . . . 104

[1] Oracle and/or its affiliates. Java Platform, Standard Edition 6 - API Specification, 2010. http://download.oracle.com/javase/6/docs/ api/.

[2] Michael Haenlein Andreas Kaplan. Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. 2010. http://www. sciencedirect.com/science/. [OpenAIRE]

[3] IT Security Blog Burim Bajraktari. Facebook "csrf"attack-full disclosure. 2009. http://bukibv.blogspot.com.

[4] Steve Campbell. How does facebook work? the nuts and bolts. Feb 2010. http://www.makeuseof.com/tag/ facebook-work-nuts-bolts-technology-explained/.

[5] Nicholad Carlson. At last- the full story of how facebook was founded. Business Insider, 2010. http://www.businessinsider.com/.

[6] OS X Daily. Mac os x directory structure explained. Mars 2007. http://osxdaily.com/2007/03/30/ mac-os-x-directory-structure-explained/.

55 references, page 1 of 4
Abstract
VoIP (Voice over IP) har på kort tid blitt et populært alternativ til tradisjonell linjebasert telefoni, siden det både er billigere og tilbyr større fleksibilitet. VoIP-tjenester benyttes i dag av mange brukere, men ikke mange nok for at teknologien kan bli en standard fremfor tradisjonell telefoni. For at en tjeneste skal vokse frem og få en stadig økende brukermasse, trenger tjenesten nettverkseffekt. I denne oppgaven vil jeg se på hva som skal til for å gi VoIP-tjeneser økt positiv nettverkseffekt, slik at flere brukere ønsker å ringe med VoIP. I tillegg til å se på hva som kan gi økt nettverkseffekt til VoIP-tjenester, ønsker jeg å se på hvordan man kan lag...
55 references, page 1 of 4

2 Voice over IP (VoIP) 13 2.1 Hvorfor VoIP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Protokoller i VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2.1 Mer om SIP og SIP URIer . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Nettverkseffekt 21 3.1 Om nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 VoIP og nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3 Online sosiale nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4 Facebook og nettverkseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Facebook: et online sosialt nettverk. 27 4.1 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Facebook brukerkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2.1 Kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.2 Andre applikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.3 Stedstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.3 Personvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.4 Inntekt og finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Facebook-plattformen 35 5.1 Facebook infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.2 Facebooks Graph API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6 Avanserte APIer og SDKer 45 6.1 Facebook Query Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.2 JavaScript SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.3 Social Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7 Facebook-applikasjonen: VoIPBook 55 7.1 Om integreringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.2 Applikasjonsoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.3 Autentisering og autorisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.3.1 OAuth 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7.4 Dataopphenting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7.4.1 Personlig informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7.4.2 Informasjon om venner . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.4.3 SIP kontaktinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

8 SIP-klienten: SJPhone 73 8.1 Om SJPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8.2 Hvorfor SJPhone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

9 Tilnaerminger for å starte SJPhone fra VoIPBook 77 9.1 Nettleser plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.2 Cookies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 9.3 Client-side-skripter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9.4 ActiveX kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9.5 Applets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9.5.1 Java applets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 9.5.2 Java-applet sikkerhetsmodeller . . . . . . . . . . . . 81 9.5.3 Fordeler og ulemper med Java-applets . . . . . . . . 82

10 Java-applet'en: AppLauncher 85 10.1 Oppsett av Applet'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 10.2 Signering av Applet'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 10.3 Applet-koden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 10.4 Applet over Windows-plattform . . . . . . . . . . . . . . . . 98 10.5 Applet over Linux-plattform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10.6 Applet over Mac OS X-plattform . . . . . . . . . . . . . . . 104

[1] Oracle and/or its affiliates. Java Platform, Standard Edition 6 - API Specification, 2010. http://download.oracle.com/javase/6/docs/ api/.

[2] Michael Haenlein Andreas Kaplan. Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. 2010. http://www. sciencedirect.com/science/. [OpenAIRE]

[3] IT Security Blog Burim Bajraktari. Facebook "csrf"attack-full disclosure. 2009. http://bukibv.blogspot.com.

[4] Steve Campbell. How does facebook work? the nuts and bolts. Feb 2010. http://www.makeuseof.com/tag/ facebook-work-nuts-bolts-technology-explained/.

[5] Nicholad Carlson. At last- the full story of how facebook was founded. Business Insider, 2010. http://www.businessinsider.com/.

[6] OS X Daily. Mac os x directory structure explained. Mars 2007. http://osxdaily.com/2007/03/30/ mac-os-x-directory-structure-explained/.

55 references, page 1 of 4
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue