"Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

Master thesis Norwegian OPEN
Sørensen, Cristian H.;
(2012)

Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provosert... View more
 • References (16)
  16 references, page 1 of 2

  1 Presentasjonen er basert på Jakob Sverdrup, Inn i storpolitikken 1940-1949, i Norsk utenrikspolitisk historie, bd 4 (Oslo: Universitetsforlaget, 1996); Knut Einar Eriksen og Helge Øystein Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965, i Norsk utenrikspolitikks historie, bd 5 (Oslo: Universitetsforlaget, 1997); Helge Danielsen, «Making Friends at Court: Slow and Indirect Media in US Public Diplomacy in Norway 1950-1965», Contemporary European History 18, nr. 2, (2009); Fredrik Logevall, «The Indochina Wars and the Cold War, 1945-1975», i Melvin P. Leffler og Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War. Volume II: Crises and Détente (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

  2 Blant annet frykt for suverenitetstap, og å provosere Sovjetunionen. Mer om det under overskriften «Historiografisk oversikt» nedenfor.

  3 Rolf Tamnes, Oljealder 1965-1995, i Norsk utenrikspolitisk historie, bd 6 (Oslo: Universitetsforlaget, 1997), 61

  5 Ketil Førsund, «-Et utmerket forhold! Forbindelsene mellom Norge og USA 1962-75» (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2007)

  6 John C. Ausland, Bak ambassadens murer (J.W. Cappelens Forlag A.S, 1979), 108

  7 Ausland, Bak ambassadens murer

  8 Steinar Andreassen, «Ohio-kanalen 1967-69: Historien om den hemmelige norske kontaktformidlingen i Vietnamkrigen og dens innenrikspolitiske konsekvenser» (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2007)

  12 Jostein Nyhamar, Nye utfordringer (1965-1990), i Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bd 6 (Oslo: Tiden Norsk Forlag A/S, 1990); Asle Sveen, «Arbeiderpartiet og vietnamspørsmålet 1965-1967» (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 1972); Oddbjørn Melle, «Frå kommunistisk aggresjon til nasjonal kamp: Vietnam-debatten i norsk politikk 1964-1968» (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen, 1973)

  13 Melle, «Frå kommunistisk aggresjon til nasjonal kamp»

  14 FN-linjen var et alternativ, men det var denne NKP gikk inn for. De faerreste i DNA ønsket samarbeid med NKP, som til og med hadde flere tilhengere av en vennskaps- og støttepakt med Sovjetunionen.

 • Metrics
Share - Bookmark