From book to eBook : towards a print conception of the eBook

Master thesis English OPEN
Berry, Katherine Rachel L;
(2005)

Denne avhandlingen er en analyse av eBook som beskrevet av to eBook forlag via ebooks.com og ereader.com på internett. Avhandlingen inkluderer også en analyse av tre andre programmer; Abode Reader, Microsoft Reader og eReader. Ut fra websidens innhold som fokuserer på... View more
Share - Bookmark