Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

Master thesis Norwegian OPEN
Vik, Vidar Samson;
(2012)
  • Publisher: Institutt for bygg, anlegg og transport
  • Subject: ntnudaim:7419 | MTBYGG Bygg- og miljøteknikk | Bygnings- og materialteknikk

Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står fo... View more
Share - Bookmark