Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

Master thesis Norwegian OPEN
Siverts, Torstein;
(2005)

Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forst... View more
 • References (67)
  67 references, page 1 of 7

  1.1 Bakgrunn……………………………………………………………………5

  1.2 Forskningstema og problemstillinger…………………………………….7

  1.3 Oppgavens oppbygging…………………………………………………...8

  3. Tilpasset opplaering og inkludering………………….……23

  3.1 Lover og skolens laereplanverk…………………………………………23 3.1.1 Inkludering……………………………………………………. …..24

  5.5 De tunge tankene………………………………………………………...51

  5.6 Tydelige beskjeder…………………………………………….…………52

  5.7 Valgfrihet…………………………………………………………………..53

  6. Drøfting av resultatene………………………………………55

  American Psychiatric Association (2000). Diagnostic Statistical Manual, DSM-IV TR.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark