publication . Master thesis . 2016

Fremtidsrettet omsorgsovertakelse. En analyse og vurdering av barnevernloven § 4 - 12 litra d

Vigsnes, Bendik Tveiten;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jun 2016
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR
Subjects
free text keywords: Barnevernrett, Omsorgssvikt, 737102
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue