Utforming og gjennomføring av norsk humanitær hjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-1957

Master thesis Norwegian OPEN
Olsen, Heidi Cecilie Vekony;
(2016)
  • Subject: Jugoslavia | Utenriksdepartementet | Sosialdepartementet | norske myndigheter | Ligaen | Norges Røde Kors | Flyktninger | Ungarn | Det Norske Flyktningeråd | Østerrike | revolusjon | humanitær hjelp | hjelpeorganisasjoner | kommunisme | opprør | Stortinget | nødhjelp | ICRC | 1957 | 1956

Denne masteroppgaven tar for seg Norges humanitære hjelp under Ungarnkrisen fra 1956 til 1957. Revolusjonen og den påfølgende flyktningkrisen ga opphav til en akutt nødsituasjon sentralt i Europa. Oppgaven beskriver hvordan norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjo... View more
  • References (2)

    Cabanes, Bruno. The Great War and the Orgins of Humanitarianism, 1918 - 1924. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

    Corell, Synne. "Vårt lille plaster på krigens sår": Norges mottak av jødiske "displaced persons" og arbeidere mellom 1946 og 1950. Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000.

  • Metrics
Share - Bookmark