Analyse av LOD-tiltak

Master thesis Norwegian OPEN
Kunduraci, Meltem;
(2016)
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Subject: Overvann | LOD-tiltak

Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. De... View more
Share - Bookmark