Depresjon og kognitiv terapi

Bachelor thesis Norwegian OPEN
Blåfjelldal, Ida ; Severinsen, Monica (2008)
  • Subject: kognitiv terapi | depresjon | mestring | krise

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, som tar sikte på behandlingen av psykiske lidelser. Vi har valgt å fokusere på behandlingen av deprimerte pasienter. Vi bruker enkle modeller og skjemaer for å belyse vår problemstilling, og forteller om kognitiv terapi. Vi viser hvordan pasienter kan ta i bruk et skjema som skal være til hjelp for å mestre en vanskelig situasjon. For å belyse dette tema har vi valgt å bruke sykepleieteoretikerne Watson og Orlando, som belyser ulike sider ved vårt tema. I løpet av oppgaven drøfter vi teorien etter hvert som den blir presentert.
Share - Bookmark