Depresjon og kognitiv terapi

Bachelor thesis Norwegian OPEN
Blåfjelldal, Ida; Severinsen, Monica;
(2008)
  • Subject: kognitiv terapi | depresjon | mestring | krise

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, som tar sikte på behandlingen av psykiske lidelser. Vi har valgt å fokusere på behandlingen av deprimerte pasienter. Vi bruker enkle modeller og skjemaer for å belyse vår problemstilling, og forteller om kognitiv terapi. Vi vi... View more
Share - Bookmark