publication . Master thesis . 2014

Det urørte landskapet i Øvre Anárjohka nasjonalpark

Solbakken, Tina;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 May 2014
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Øvre Anárjohka nasjonalpark blir beskrevet som urørt villmark. Beskrivelser som urørt og villmark bør revurderes ettersom området har et rikt kulturhistorisk aspekt og flere kulturminner som viser til bruk over lengre tid. Stedsnavn er en viktig del av den samiske naturbruken og deres kulturforståelse. Mye informasjon blir lagret i stedsnavn, og som blir en allmenn kilde til kunnskap for den som er villig til å tolke denne informasjonen. Det kan være hendelser, ressursutnyttelse eller personer som er bakgrunnen for stedsnavn. Lokalkunnskap kan forklare stedsnavn slik at en forstår innholdet og historien bak. Mange stedsnavn kan gi arkeologer indikasjoner på hvor...
Subjects
free text keywords: VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091, VDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091, ARK-3900
Related Organizations
20 references, page 1 of 2

BARLINDHAUG, S. & PETTERSEN, B. 2011. Kartfesting av lokal kunnskap: en tverrfaglig tilnaerming til kulturminneregistrering. Oslo: Primitive tider.

BARLINDHAUG, S., RISAN, T. & THUESTAD, A. E. 2007. Kulturhistoriske registreringer: Porsangermoen - Hálkavárri skytefelt, Oslo, NIKU.

BLIX, E. S. 1987. Karasjokslekter, Nesbru, Vett & viten.

BROADBENT, N. D. & EDVINGER, B. W. 2011. Landscape and culture in Northern Eurasia, Walnut Creek, Calif., Left Coast Press.

BULJO, K. M. E. 2002. Mu Kultureanadagat (Mitt kulturlandskap). Dieđut, 1/2002, 135-156.

COLLIGNON, B. 2006a. Inuit Place Names and Sense of Place. In: STERN, P. & STEVENSON, L. (eds.) Critical Inuit Studies. Lincoln and London: University of Nebraska Press. [OpenAIRE]

COLLIGNON, B. 2006b. Knowing places: the Inuinnait, landscapes and the environment, Edmonton, Canadian Circumpolar Institute.

FELLMAN, J. 1906. Bidrag till Lappmarkens fauna, Helsingfors, [s.n.].

FRETTE, T. 1995. Samiske stedsnavn. Navn og navnegransking. Bergen: Pensumtjenesten.

GRAPE, E. J. & WEINZ, E. 1969. Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark, Luleå, Tornedalica.

HANSEN, L. I. & OLSEN, B. 2004. Samenes historie, Oslo, Cappelen akademisk forl.

HANSEN, L. I. & SCHMIDT, T. 1985. Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745, Oslo, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt.

MYRVOLL, E. R., HOLM-OLSEN, I. M. & THUESTAD, A. E. 2011. Fokus på fangstanlegg: en studie av fangstanlegg i Finnmark, Oslo, NIKU.

MYRVOLL, E. R., HOLM-OLSEN, I. M. & THUESTAD, A. E. 2012. Fangstanlegg og landskap i Finnmark. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning.

QVIGSTAD, J. 1904. Lappiske Navne paa Pattedyr, Krybdyr og Padder, Fiske, Leddyr og lavere Dyr, [S.l.], [s.n.].

20 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue