publication . Doctoral thesis . 2015

Римска некропола Губеревац - Гомилице на Космају

Glumac, Mirjana;
Open Access Serbian
  • Published: 20 Jan 2015
  • Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Abstract
Археолошким ископавањима Народног музеја у Београду, изведеним у периоду од 1960. до 1978. године, на некрополи Губеревац – Гомилице, која је предмет рада, констатовано је 370 гробова спаљених покојника и два устринума. На основу конструкције готово сви откривени гробови на Гомилицама припадају типу аутохтоних гробних форми познатих као Мала Копашница – Сасе тип I и II (МКС I и МКС II), а само у два гроба остаци су похрањени у оловне саркофаге и у једном случају у керамичку зделу – урну. Сахрањивање у гробовима са рашчлањеном гробном раком типа МКС II је доминантније. Похрањени предмети од керамике, стакла, метала, као и новац, хронолошки су опредељени од друге ...
Subjects
free text keywords: римски период, Космај, Мала Копашница – Сасе, некрополa, кремација, гробни прилози, социјална структура, етничка структура, погребни култ, рудници, Roman times, Kosmaj, Mala Kopašnica – Sase, necropolis, cremation, grave goods, social structure, ethnic structure, funerary cult, mines
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue