Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

Doctoral thesis Serbian OPEN
Živojinović, Dragana Z.;
(2013)
  • Publisher: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
  • Subject: voda | monitoring | jonska hromatografija | multivarijaciona analiza | faktorska analiza | analiza glavnih komponenti | klaster analiza | diskriminaciona analiza | veštačke neuronske mreže | Water | Monitoring | Ion chromatography | Multivariate analysis | Factor analysis | Principal component analysis | Cluster analysis | Discriminant analysis | Artificial neural network

Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civ... View more
Share - Bookmark