Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld

Article English OPEN
Erp, Judith; Stol, D.W.; Wilsem, Johan;
(2013)
 • Subject: criminaliteit | cybercrime | criminologie

markdownabstract__Abstract__ Wat betekent de komst van het internet voor criminaliteit en de bestrijding ervan? Dit themanummer staat stil bij deze belangrijke ontwikkeling in onze samenleving. In deze redactionele inleiding staan we allereerst stil bij de aan het inter... View more
 • References (52)
  52 references, page 1 of 6

  Bekkers, V. & Meijer, A. (2010). Cocreatie in de publieke sector. Een verkennend onderzoek naar nieuwe, digitale verbindingen tussen overheid en burger. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

  Bolton, R.J. & Hand, D.J. (2002). Statistical fraud detection: a review. Statistical Science, 17, 235-255.

  Bos, E. & Broer, W. (2011). Innovatie in de opsporing: social gaming als methode. In: L.G. Moor, F. Hutsebaut, P. van Os & D. van Ryckeghem (red.). Burgerparticipatie. Cahiers Politiestudies 19. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 89-106.

  Bossler, A.M. & Buruss, G.W. (2011). The general theory of crime and computer hacking: low self-control hackers? In: T.J. Holt & B.H. Schell (eds.). Corporate hacking and technology-driven crime: social dynamics and implications. Hershey, PA: Information Science Reference, 38-67.

  Bossler, A.M. & Holt, T.J. (2009). On-line activities, guardianship, and malware infection: an examination of routine activities theory. International Journal of Cyber Criminology, 3, 400-420.

  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2012). Veiligheidsmonitor 2012. Den Haag: CBS.

  Chen, H., Chung, W., Reid, E., Sageman, M. & Weimann, G. (2008). Uncovering the Dark Web: a case study of jihad on the web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59, 1347-1359.

  Cohen, L.E, Kluegel, J.R., & Land, K.C. (1981). Social inequality and predatory criminal victimization: An exposition and test of a formal theory. American Sociological Review, 46, 505-524.

  Cornelissens, A. & Ferwerda, H. (2010). Burgerparticipatie in de opsporing. Een onderzoek naar de aard, werkwijze en opbrengsten. Reed Business: Amsterdam.

  Cornish, D.B. & Clarke, R.V. (1987). Understanding crime displacement: an application of rational choice theory. Criminology, 25, 933-947.

 • Metrics
Share - Bookmark