publication . Article . 2013

Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld

Judith van Erp; Wouter Stol; Johan van Wilsem;
Open Access English
  • Published: 01 Sep 2013 Journal: Tijdschrift voor Criminologie, volume 5, issue 4, pages 327-341 (issn: 0165182X, Copyright policy)
  • Country: Netherlands
Abstract
markdownabstract__Abstract__ Wat betekent de komst van het internet voor criminaliteit en de bestrijding ervan? Dit themanummer staat stil bij deze belangrijke ontwikkeling in onze samenleving. In deze redactionele inleiding staan we allereerst stil bij de aan het internet gelieerde criminaliteit: cybercrime. Wat is het precies? Vervolgens richten we ons op de criminologische hoofdvragen die de opkomst van het internet met zich meebrengt. Ontstaat hierdoor meer criminaliteit? Wie zijn de betrokkenen? Wat doen we ertegen? Verder staan we stil bij de mogelijkheden voor het doen van criminologisch onderzoek met onlinemateriaal, zoals onlineobservatie en Big Data. T...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: criminaliteit, criminologie, cybercrime, Cartography, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Humanities
Related Organizations
52 references, page 1 of 4

Bekkers, V. & Meijer, A. (2010). Cocreatie in de publieke sector. Een verkennend onderzoek naar nieuwe, digitale verbindingen tussen overheid en burger. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Bolton, R.J. & Hand, D.J. (2002). Statistical fraud detection: a review. Statistical Science, 17, 235-255.

Bos, E. & Broer, W. (2011). Innovatie in de opsporing: social gaming als methode. In: L.G. Moor, F. Hutsebaut, P. van Os & D. van Ryckeghem (red.). Burgerparticipatie. Cahiers Politiestudies 19. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 89-106.

Bossler, A.M. & Buruss, G.W. (2011). The general theory of crime and computer hacking: low self-control hackers? In: T.J. Holt & B.H. Schell (eds.). Corporate hacking and technology-driven crime: social dynamics and implications. Hershey, PA: Information Science Reference, 38-67.

Bossler, A.M. & Holt, T.J. (2009). On-line activities, guardianship, and malware infection: an examination of routine activities theory. International Journal of Cyber Criminology, 3, 400-420.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2012). Veiligheidsmonitor 2012. Den Haag: CBS.

Chen, H., Chung, W., Reid, E., Sageman, M. & Weimann, G. (2008). Uncovering the Dark Web: a case study of jihad on the web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59, 1347-1359.

Cohen, L.E, Kluegel, J.R., & Land, K.C. (1981). Social inequality and predatory criminal victimization: An exposition and test of a formal theory. American Sociological Review, 46, 505-524. [OpenAIRE]

Cornelissens, A. & Ferwerda, H. (2010). Burgerparticipatie in de opsporing. Een onderzoek naar de aard, werkwijze en opbrengsten. Reed Business: Amsterdam.

Cornish, D.B. & Clarke, R.V. (1987). Understanding crime displacement: an application of rational choice theory. Criminology, 25, 933-947. [OpenAIRE]

Dijk, T. van (2011). Kommer en kwel in het hotel? De veiligheidsrisico's voor en veroorzaakt door jongeren in Habbo Hotel (afstudeerscriptie NHL Hogeschool). Leeuwarden.

Domenie, M.M.L., Leukfeldt, E.R., Wilsem, J.A. van, Jansen, J. & Stol, W.Ph. (2013). Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Duijn, M. van (2011). Sociale media en crisisbeheersing. In: P. Tops & G. Snel (red.). Een wereld te winnen. Sociale media en politie, een eerste verkenning. Apeldoorn: Politieacademie.

Erp, J. van, Gastel, F. van & Webbink, D. (2012). Opsporing Verzocht. Een quasi-experimentele studie naar de bijdrage van het programma Opsporing Verzocht aan de oplossing van delicten (Politiewetenschap nr. 61). Amsterdam: Reed Business. [OpenAIRE]

Foucault, M. ([1975] 1979). Discipline and punish. New York: Vintage Books.

52 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue