publication . Report . 2014

Bedrijven en kennisinstellingen actief met Biomimicry

Overbeek, G.; Vogelzang, T.A.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: LEI, onderdeel van Wageningen UR
  • Country: Netherlands
Abstract
Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur en gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je eruit kunt gebruiken. De lessen kunnen leiden tot duurzame ontwerpprincipes voor tal van productieprocessen. Daarmee biedt biomimicry een oplossingsgerichte manier van denken voor de groene of de circulaire economie, omdat de natuur bij haar duurzame ontwerpprincipes minder energie en materialen gebruikt en daarmee CO2 uitstoot en grondstoffen bespaart. De vraag is nu hoe biomimicry bedrijven kan helpen groener en duurzamer te produceren. Hoewel er nog weinig marktactiviteiten zijn, zijn er momenteel al wel een aantal (deskundigen van) bedrijven en kenn...
Subjects
free text keywords: innovaties, biologie, technologie, bedrijven, biobased economy, onderwijs, overheid, duurzame ontwikkeling, aanpassing van de productie, ontwerp, milieubeheersing, biomimicry, Techniek (algemeen), Biologie (algemeen), Innovatiestudies (algemeen), innovations, biology, technology, businesses, education, public authorities, sustainable development, adjustment of production, design, environmental control, Engineering (General), Biology (General), Innovation Studies (General)
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Wageningen Yield
Report . 2014
Provider: NARCIS

Hanemaaijer, A., T. Manders, O. Raspe, M. van den Berge, L. Brandes, S. van Esch, J. Notenboom & M. Reudink (2013): Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie. Den Haag: PBL-1061.

Hart, S. & M. Milstein (2003): Creating Sustainable Value. Academy of Management Executive, 17 (2), p. 56-76.

Hekkert, M. & M. Ossebaard (2010): De innovatiemotor. Het versnellen van baanbrekende innovaties. Assen: Van Gorcum.

Loorbach, D. (2007): Transition Management. New mode of governance for sustainable development. Rotterdam: Erasmus University. [OpenAIRE]

Overbeek, G, B. Harms & S. van den Burg (2013): Biodiversity and the Corporate Social Responsibility Agenda. In: Journal of Sustainable Development 6 (9), pp. 1-11.

Overbeek, G. & H. Dagevos (2013): Slimme routes naar verduurzaming voedselconsumptie. In: Tijdschrift Milieu 19 (5), pp. 34-35. [OpenAIRE]

Stichting BiomimicryNL (2013): Roadmap 2020. Op weg naar een biomimicry kennisinfrastructuur in Nederland.

Van Arkel, G. & J. Jonker (2012): Duurzaam innoveren = inspireren en accelereren. Duurzaam Organiseren Doen. Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer. Working Paper 25

Van Leenders, C. (2013): Een Community of Practice als instrument voor het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. In: Overbeek, G. & I. Salverda (2013): De energieke overheid. Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI- 13-084, p. 74-84 Van Tulder, R., Bleijenbergh, M., Danse, M., Wiersinga, R. & Torpe, M. (2009): CSR business models and change trajectories in the retail industry - a Dynamic Benchmark Exercise (1995- 2007). RSM Erasmus University and LEI-Wageningen UR, Report 2009-075.

Any information missing or wrong?Report an Issue