Bedrijven en kennisinstellingen actief met Biomimicry

Report Dutch; Flemish OPEN
Overbeek, G.; Vogelzang, T.A.;
(2014)
 • Publisher: LEI, onderdeel van Wageningen UR
 • Subject: milieubeheersing | education | duurzame ontwikkeling | Techniek (algemeen) | bedrijven | design | onderwijs | biomimicry | businesses | Engineering (General) | technologie | ontwerp | biology | Biologie (algemeen) | aanpassing van de productie | environmental control | biologie | adjustment of production | technology | biobased economy | public authorities | Innovatiestudies (algemeen) | sustainable development | innovaties | innovations | Innovation Studies (General) | overheid | Biology (General)

Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur en gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je eruit kunt gebruiken. De lessen kunnen leiden tot duurzame ontwerpprincipes voor tal van productieprocessen. Daarmee biedt biomimicry een oplossingsgerichte ma... View more
 • References (9)

  Hanemaaijer, A., T. Manders, O. Raspe, M. van den Berge, L. Brandes, S. van Esch, J. Notenboom & M. Reudink (2013): Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie. Den Haag: PBL-1061.

  Hart, S. & M. Milstein (2003): Creating Sustainable Value. Academy of Management Executive, 17 (2), p. 56-76.

  Hekkert, M. & M. Ossebaard (2010): De innovatiemotor. Het versnellen van baanbrekende innovaties. Assen: Van Gorcum.

  Loorbach, D. (2007): Transition Management. New mode of governance for sustainable development. Rotterdam: Erasmus University.

  Overbeek, G, B. Harms & S. van den Burg (2013): Biodiversity and the Corporate Social Responsibility Agenda. In: Journal of Sustainable Development 6 (9), pp. 1-11.

  Overbeek, G. & H. Dagevos (2013): Slimme routes naar verduurzaming voedselconsumptie. In: Tijdschrift Milieu 19 (5), pp. 34-35.

  Stichting BiomimicryNL (2013): Roadmap 2020. Op weg naar een biomimicry kennisinfrastructuur in Nederland.

  Van Arkel, G. & J. Jonker (2012): Duurzaam innoveren = inspireren en accelereren. Duurzaam Organiseren Doen. Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer. Working Paper 25

  Van Leenders, C. (2013): Een Community of Practice als instrument voor het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. In: Overbeek, G. & I. Salverda (2013): De energieke overheid. Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI- 13-084, p. 74-84 Van Tulder, R., Bleijenbergh, M., Danse, M., Wiersinga, R. & Torpe, M. (2009): CSR business models and change trajectories in the retail industry - a Dynamic Benchmark Exercise (1995- 2007). RSM Erasmus University and LEI-Wageningen UR, Report 2009-075.

 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
 • Cite this publication