Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
(2009)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: environmental analysis | environmental monitoring | ecotoxicologie | ecotoxicology | sampling | bemonsteren | flounder | Pisces | platichthys flesus | Environmental Toxicology, Ecotoxicology | fish diseases | visziekten | milieu-analyse | milieumonitoring | Milieutoxicologie, ecotoxicologie | bot (vissen)

De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication