Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.;
(2014)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: vissen | visziekten | ecotoxicologie | noordzee | westerschelde | eems-dollard | biologische monitoring | Aquatische ecologie | fishes | fish diseases | ecotoxicology | north sea | western scheldt | eems-dollard | biomonitoring | Aquatic Ecology

Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde e... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication