publication . Report . 2008

Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: IMARES
  • Country: Netherlands
Abstract
De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. In 2007 is het chemisch onderzoek op de locaties Westerschelde, Waddenzee en Eems+Dollard uitgevoerd. De verzamelde gegevens en analyse+uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
Subjects
free text keywords: platichthys flesus, visserij, visziekten, visgronden, ecotoxicologie, waddenzee, westerschelde, eems-dollard, fisheries, fish diseases, fishing grounds, ecotoxicology, wadden sea, western scheldt
Related Organizations
Download from
Wageningen Yield
Report . 2008
Provider: NARCIS

3.2 Bemonstering bot ........................................................................................... 7 3.2.1 Algemeen werkplan............................................................................... 7 3.2.2 Bemonstering voor visziekten registraties................................................ 8 3.2.3 Bemonstering voor histologie.................................................................. 8 3.2.4 Bemonstering voor analysen van PCBs, HCB en spoorelementen............... 8 3.2.5 Bemonstering voor leeftijdsopbouw......................................................... 9 3.2.6 Bemonstering voor conditieberekening .................................................... 9 3.2.7 Bemonstering voor bestandsopnamen..................................................... 9

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue