Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
(2008)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: ecotoxicologie | fishing grounds | ecotoxicology | eems-dollard | westerschelde | wadden sea | platichthys flesus | visgronden | fish diseases | visziekten | fisheries | western scheldt | visserij | waddenzee

De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. In 2007 is het chemisch onderzoek op de locaties Westerschelde, Waddenzee en Eems+Dollard uit... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication