Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

Article Dutch; Flemish OPEN
Tjon Soei Len, L. (2014)

Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden s... View more
 • References (6)

  3 Zie bijvoorbeeld de preadviezen van A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. de Jongh, A.J.P. Schild en L. Timmerman in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2010), Deventer: Kluwer 2010 en de oraties van C. van Dam, Onderneming & Mensenrechten (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2008; A.G. Castermans, De Burger in het Burgerlijk Recht. Of de eigenschappen van perensap (oratie Leiden), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009 en T.F.E. Tjong Tjin Tai, Over de grenzen van het privaatrecht (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2011.

  4 H. Collins, The Law of Contract, Cambridge: Cambridge University Press 2003.

  9 In Nederland op basis van art. 3:40 lid 1 Burgerlijk Wetboek; in Duitsland op basis van Art. 138 lid 1 B├╝rgerliches Gesetzbuch; in Frankrijk op basis van art. 1108 and 1131 van de Code Civil des Fran├žais en in Engeland op basis van common law (vaak besproken onder public policy en illegality).

  10 A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandse burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2010, nr. 333.

  11 Hoge Raad 2 februari 1990, NJ 1991/265 (Sibelo/Lamet; Club 13), r.o. 3.3.

  12 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 330-331.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark