publication . Article

Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

Knevel, Jeroen; Wilken, Jean-Pierre;
Open Access
  • Publisher: Hogeschool Utrecht
Abstract
Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving.’ Het onlangs door Nederland geratificeerde VN Verdrag voor Mensen met een Handicap belichaamt het recht van mens...
Download from
HBO Kennisbank
Article
Provider: NARCIS
23 references, page 1 of 2

Beernink-Wissink, J. (2015).Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Academisch proefschrift. Delft: Eburon. [OpenAIRE]

Bolsenbroek, A. en Redeker, I. (red.) (2015)E. xpeditie Inclusie. Eindpublicatie van het project Hart voor Inclusie. Utrecht: Vilans/Perspectief. Te downlo-a den via: http://www.kennispleingehandicaptense-c tor.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Inclusie/expeditieinclusie-eindpublicatie-24-9-2015.pdf

Bos, G. (2016). Antwoorden op andersheid. De ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde integratiesettingen. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago, IL: Aldine.

Knevel, J. en Wilken, J.P. (2016). Hoe werk je inclusieg-e richt? Het recht op meedoen en meetellenS.ozio 2, april 2016, 20-23.

Kröber, H. (2008). Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Rotterdam: Pameijer.

Kröber, H. & Verdonschot, M. (2011)D.e professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie. Utrecht: Vilans.

Kröber, H. & Verdonschot, M. (2012). Professionals en inclusieve praktijken. Een onderbelichte rol met kansen voor de toekomst. NTZ, 22-012: pp 86-103.

O'Brien, P., Thesing, A., & Tuck, B. (2001). Percep-ti ons of Change, Advantage and Quality of Life for People with Intellectual Disability Who Left a Long Stay Institution to Live in the Communit.y Journal of Intellectual & Developmental Disability 26: pp 67-82.

Overmars-Marx, T., Thomése, F., Verdonschot, M., & Meininger, H. (2013). Advancing social inclusion in the neighbourhood for people with an intellectual disability: an exploration of the literatureD. isability & Society, 2013; 1-20. [OpenAIRE]

Roeden, J. & Bannink, F. (2008)Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Harcourt B.V.

Schalock, R. & Verdugo Alonso, M.A. (2002). Handbook of Quality of Life for Human Service Practitioners. Washington: American Association on Mental Retardation.

Schuurman, M. en Nass, G. (2015). Mensen met ve-r standelijke beperkingen in de Wmo: verheldering van concepten en handelingsmogelijkhedenN.TZ 3-2015, 244-251.

Van Asselt, D., Buchanana, A., & Petersona, S. (2015). Enablers and barriers of social inclusion for young adults with intellectual disability: A multidimensional view. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 40:1, 37-48.

Verdonschot, M.M.L., Witte, L.P. de, Reichrath, E., Buntinx, W.H.E., & Curfs, L.M.G. (2009a). Community Participation of People with an Intellectual Disability: A Review of Empirical Findings.Journal of Intellectual Disability Research 53: pp 303-318. [OpenAIRE]

23 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue