Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

Article OPEN
Knevel, Jeroen; Wilken, Jean Pierre;
(2016)

Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee... View more
 • References (23)
  23 references, page 1 of 3

  Beernink-Wissink, J. (2015).Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Academisch proefschrift. Delft: Eburon.

  Bolsenbroek, A. en Redeker, I. (red.) (2015)E. xpeditie Inclusie. Eindpublicatie van het project Hart voor Inclusie. Utrecht: Vilans/Perspectief. Te downlo-a den via: http://www.kennispleingehandicaptense-c tor.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Inclusie/expeditieinclusie-eindpublicatie-24-9-2015.pdf

  Bos, G. (2016). Antwoorden op andersheid. De ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde integratiesettingen. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

  Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago, IL: Aldine.

  Knevel, J. en Wilken, J.P. (2016). Hoe werk je inclusieg-e richt? Het recht op meedoen en meetellenS.ozio 2, april 2016, 20-23.

  Kröber, H. (2008). Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Rotterdam: Pameijer.

  Kröber, H. & Verdonschot, M. (2011)D.e professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie. Utrecht: Vilans.

  Kröber, H. & Verdonschot, M. (2012). Professionals en inclusieve praktijken. Een onderbelichte rol met kansen voor de toekomst. NTZ, 22-012: pp 86-103.

  O'Brien, P., Thesing, A., & Tuck, B. (2001). Percep-ti ons of Change, Advantage and Quality of Life for People with Intellectual Disability Who Left a Long Stay Institution to Live in the Communit.y Journal of Intellectual & Developmental Disability 26: pp 67-82.

  Overmars-Marx, T., Thomése, F., Verdonschot, M., & Meininger, H. (2013). Advancing social inclusion in the neighbourhood for people with an intellectual disability: an exploration of the literatureD. isability & Society, 2013; 1-20.

 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
  HBO Kennisbank via NARCIS (Article, 2016)
 • Cite this publication