publication . Report

Inclusie, (on)gewoon doen!: Eindrapportage onderzoek professionals en inclusie

Wilken, Jean-Pierre; Knevel, Jeroen;
Open Access
  • Publisher: Hogeschool Utrecht
Abstract
Werken aan meer inclusie en participatie van mensen met beperkingen blijkt in de praktijk weerbarstig. Wat is er nodig om aan inclusie te werken? Welke kennis en competenties hebben professionals nodig? Wat wordt van mensen met beperking zelf en hun netwerk gevraagd? Welke werkwijzen en activiteiten dragen bij aan meer inclusie? Antwoorden op deze vragen kan het meedoen en meetellen van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving een stukje dichterbij brengen.
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue