Inclusie, (on)gewoon doen!: Eindrapportage onderzoek professionals en inclusie

Report OPEN
Wilken, Jean Pierre ; Knevel, Jeroen (2015)
  • Publisher: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie

Werken aan meer inclusie en participatie van mensen met beperkingen blijkt in de praktijk weerbarstig. Wat is er nodig om aan inclusie te werken? Welke kennis en competenties hebben professionals nodig? Wat wordt van mensen met beperking zelf en hun netwerk gevraagd? We... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    HBO Kennisbank via NARCIS (Report, 2015)
  • Cite this publication